Czy stawki za tłumaczenia techniczne są wyższe?

Czy stawki za tłumaczenia techniczne są wyższe? Tego rodzaju tłumaczenia często kosztują więcej niż tłumaczenia zwykłe i mogą zająć więcej czasu. Dodatkowe koszty i czas mogą się różnić w zależności od: Poziomu wiedzy naukowej lub technicznej potrzebnej do realizacji projektu.Liczby wyspecjalizowanych tłumaczy dostępnych w wymaganym języku.Zapotrzebowania na tych tłumaczy. Read More