Tłumacz języka angielskiego

Co to są tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne to rodzaj wyspecjalizowanego tłumaczenia obejmującego dokumenty sporządzone przez specjalistów ds. dokumentacji technicznej, a w szczególności teksty z dziedzin technologicznych lub teksty dotyczące praktycznego stosowania informacji naukowych i technicznych.

Usługa tłumaczenia technicznego wymaga zaangażowania tłumacza technicznego obeznanego w tematyce tekstu. Ponieważ wymagane jest również tłumaczenie specjalistycznej terminologii, tłumacz musi posiadać wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znać odpowiednią terminologię w języku źródłowym i docelowym.

Jakie dokumenty techniczne tłumaczy się najczęściej?

  1. Dokumentację techniczną produktów (np. maszyn)
  2. Instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe
  3. Pomoc online i instrukcje oprogramowania
  4. Karty bezpieczeństwa produktów
  5. Dokumentację technologiczną i projektową
  6. Wnioski patentowe
  7. Publikacje branżowe
  8. Katalogi produktów