Share with:


Główne rodzaje tłumaczeń technicznych:

  • Tłumaczenie dokumentacji technicznej, czyli szczegółowych informacji związanych z różnymi dziedzinami wiedzy specjalistycznej. Tłumacz musi wziąć pod uwagę konkretną dziedzinę tłumaczenia.
  • Tłumaczenie dokumentacji DTR – paszportu maszyny. Ze względu na szczególne znaczenie informacji podanych w dokumentacji techniczno-ruchowej, tłumaczenie tego typu materiałów jest szczególnie trudne. Wymaga ono tłumacza biegłego w kwestiach technicznych, który będzie w stanie przekazać informacje w języku używanym przez specjalistów. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga również zgodności ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w danej branży.
  • Tłumaczenie literatury naukowej i technicznej – wykonanie takiego tłumaczenia we właściwy sposób wymaga wiedzy i doświadczenia, ponieważ tłumacz musi nie tylko dokładnie przekazać treść tekstu, ale także również odzwierciedlić indywidualny styl jego autora.
  • Tłumaczenie tekstów technicznych wymaga dokładnego stosowania terminów bez utraty znaczenia. Mogą to być np. tłumaczenia dla branży motoryzacyjnej lub budowlanej. Ten typ tłumaczenia niesie ze sobą konkretne wymagania – tłumacz powinien dobrze zrozumieć tłumaczony temat, ponieważ czasami pojęcia techniczne nie mają bezpośrednich odpowiedników w języku docelowym.
  • Lokalizacja oprogramowania i tłumaczenie interfejsów to pełen zakres usług mających na celu dostosowanie elementów interfejsu, a także plików pomocniczych i dokumentacji. Są one wykonywane przez specjalistów dysponujących doskonałą wiedzą naukową i techniczną.
  • Tłumaczenie instrukcji różnych urządzeń i sprzętu obejmuje m.in. instrukcje obsługi, wskazówki dotyczące instalacji i naprawy sprzętu itp. Wymaga ono doskonałej znajomości języka oraz umiejętności wyrażania skomplikowanych treści za pomocą prostych wyrażeń.
  • Tłumaczenie katalogów jest zazwyczaj wykonywane w ścisłej współpracy z klientem, ponieważ w większości przypadków tłumacz musi przestrzegać wewnętrznych glosariuszy i standardów tłumaczenia i formatowania dokumentacji opracowanych przez klienta.

Related posts